Zrakové postižení

Čočky.cz

10.11.2007 20:57
Poradna nezávislého serveru zaměřeného na kontaktní čočky zodpověděla již více než 1100 dotazů.

Odborně technické poradenství v oblasti PC pro zrakově postižené

23.06.2014 23:03

Cílem odborně technických poraden v oblasti PC pro zrakově postižené je nejen samotné poradenství, ale především možnost odzkoušení nejrůznějších speciálních programů pod vedením zkušeného instruktora včetně informace o dodavateli, o možnosti získání finančních prostředků, o možnosti zaškolení a dalších službách s ICT technologiemi spojených.

Poradna pro otázky samostatného života nevidomých

23.06.2014 23:05

Stránky poradny sdružení Okamžik obsahují instruktivní texty na různá témata a nabízejí poradenství prostřednictvím e-mailu, telefonu, poštovního styku nebo osobního setkání.

Místa prvního kontaktu

23.06.2014 23:06

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých se snaží budovat síť míst prvního kontaktu po celém území ČR. Tímto místem může být některá z 90 oblastních odboček SONS, ale především Střediska integračních aktivit SONS a krajská TyfloCentra. Poskytují základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení, pomůckách denní potřeby i poskytovatelích služeb takto postiženým lidem.