On-line katalogy a prodejny

Pomůcky - Liga za práva vozíčkářů

02.02.2008 13:43

Adresář dodavatelů kompenzačních pomůcek má následující členění: antidekubitní pomůcky, asistenční psi, elektrické tříkolky a skútry, inkontinence, invalidní vozíky, oděvy a obuv na míru, ostatní pomůcky, pomůcky pro děti, pomůcky pro komunikaci, rehabilitační přístroje, zvedáky. Sekce obsahuje také informace o financování pomůcek a úhradách zdravotních pojišťoven.

ICT pomůcky pro tělesně postižené

23.06.2014 21:33

Kapitola představuje kompenzační pomůcky využívající informační a komunikační technologie, které jsou určeny lidem s tělesným postižením. Jde o součást diplomové práce ICT sloužící jako kompenzační pomůcky pro handicapované, kterou Pavlína Rejlová obhájila na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Zachycuje aktuální stav k březnu 2008.

ICT pomůcky pro mentálně postižené

02.08.2008 12:15
Příspěvek popisuje kompenzační pomůcky využívající informační a komunikační technologie, které jsou určeny lidem s mentálním postižením. Jde o kapitolu z diplomové práce ICT sloužící jako kompenzační pomůcky pro handicapované, kterou Pavlína Rejlová obhájila na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Zachycuje situaci k březnu 2008.

ICT pomůcky pro sluchově postižené

02.08.2008 11:48
Příspěvek popisuje kompenzační pomůcky využívající informační a komunikační technologie, které jsou určeny lidem se sluchovým postižením. Jde o kapitolu z diplomové práce ICT sloužící jako kompenzační pomůcky pro handicapované, kterou Pavlína Rejlová obhájila na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Zachycuje situaci k březnu 2008.

ICT kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

02.08.2008 11:28
Kapitola z diplomové práce Pavlíny Rejlové ICT sloužící jako kompenzační pomůcky pro handicapované, kterou obhájila na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, poskytuje přehled o kompenzačních pomůckách, které jsou určeny pro těžce zrakově postižené osoby ke zmírnění informační bariéry.

Firmy dodávající stomické pomůcky

02.02.2008 14:58
Všechny  firmy uvedené na webu České ILCO - sdružení stomiků ČR dodávají kompletní sortiment jednodílných a dvoudílných pomůcek v různých tvarech, velikostech a barvách, které se odlišují konstrukčním provedením, konstrukcí filtru a uzamykacího systému. Vedle pomůcek pro kolostomiky, ilestomiky a urostomiky firmy dodávají pestrou škálu prostředků na čištění, ošetřování a ochranu kůže a různých doplňků (pásky, pohlcovače pachů, irigační soupravy, vkládací kroužky, ...).

Zdravotní potřeby

02.02.2008 14:46
Internetový obchod Zdravotní potřeby.cz  nabízí mimo jiné rehabilitační pomůcky, pomůcky pro bezbariérový byt a koupelnu, kompenzační pomůcky pro tělesně postižené a ortopedicko-protetické pomůcky.

Zdravotnické prodejny Eliška

02.02.2008 14:38
Rozsáhlý sortiment internetové prodejny obsahuje také četné kompenzační pomůcky. Nechybí ani metodika předepisování zdravotnických potřeb na poukaz u VZP.

Zdravotnické potřeby SETRANS

02.02.2008 14:25
Široký sortiment výrobů v tomto e-shopu je rozdělen na zboží pro děti a zboží pro dospělé. Obsahuje i půjčovnu pomůcek nebo pomoc terénního poradce.

Infoposel.cz - Pomůcky

02.02.2008 13:53
Katalog dodavatelů pomůcek na informačním systému pro zdravotně postižené Infoposel.cz má velmi jemné členění podle typu pomůcky do 80 skupin a 125 podkategorií. Vyhledávat v něm lze i podle krajů.
30.06.2015 20:19

Internetový obchod nabízí pomůcky pro rozvoj znalostí a dovedností předškoláků, dětí mladšího školního věku i dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - dětí s poruchou autistického spektra (PAS), s poruchami učení a chování, s vadami řeči nebo narušenou komunikační dovedností. Jde zejména o pomůcky pro strukturované učení, hotové sturukturované úkoly, naučné hračky, didaktické hry, grafomotorické pomůcky, logopedická cvičení, knihy a další..