Jak získat pomůcky

Jak postupovat při vyřizování poukazu na pomůcku hrazenou VZP

23.06.2014 21:28

Všechny pomůcky hrazené VZP, které předepisuje většinou odborný lékař, nejčastěji ortoped nebo neurolog, musí být předepsány na speciální formulář VZP nazývaný POUKAZ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU. Další informace na serveru Infoposel.cz

Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením

23.06.2014 21:24

Publikace, kterou vydala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, zachycuje aktuální stav po vydání několika zákonů a prováděcích vyhlášek, které vstoupily v platnost počínaje 1. lednem 2012, v některých případech od jiného data.

Financování pomůcek

23.06.2014 21:23
Příspěvek na informačním portálu Ligy za práva vozíčkářů přibližuje různé možnosti, jak získat prostředky na pořízení pomůcek. Obsahuje také seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek

 

Úhrady od zdravotních pojišťoven

23.06.2014 21:20

Přehled na informačním portálu Ligy za práva vozíčkářů zahrnuje základní pomůcky, které se mohou týkat lidí s tělesným postižením. Obsahuje též odkaz na pobočky zdravotních pojišťoven.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

23.06.2014 21:12

Informace na portálu MPSV shrnuje, kdo má od 1.1.2012 nárok na příspěvek zvláštní pomůcku, jak se stanovuje výše příspěvku a za jakých okolností platí povinnost vrátit příspěvek nebo jeho část.

Rehabilitační a kompenzační pomůcky

18.02.2013 17:26

Kvalitně a přehledně zpracovaný článek na portálu Alfabet.cz čtenáře provede problematikou rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jejich předepisování a úhrady.

Jak získat dotaci

18.02.2013 17:24

Článek na stránkách Můj vozík.cz popisuje různé možnosti, jak se dají sehnat finance na doplatek vozíku a dalších kompenzačních pomůcek.

Jak získat poukaz od lékaře

18.02.2013 17:20

Na stránkách Zdravotních potřeb Znojmo je praktický článek s podrobným návodem, včetně ukázky poukazu a jeho náležitostí.