ICT pomůcky pro sluchově postižené

02.08.2008 11:48
Příspěvek popisuje kompenzační pomůcky využívající informační a komunikační technologie, které jsou určeny lidem se sluchovým postižením. Jde o kapitolu z diplomové práce ICT sloužící jako kompenzační pomůcky pro handicapované, kterou Pavlína Rejlová obhájila na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Zachycuje situaci k březnu 2008.

Autorka člení pomůcky do tří kategorií - náhrada sluchu (sluchadla, kochleární implantát), základní životní potřeby (signalizace bytového či domovního zvonku, komplexní signalizační systém, telefonování, světelné a vibrační budíky, sledování televizního vysílání) a získávání informací mimo domov (indukční smyčka,simultánní přepis).

Klíčová slova: