ICT kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

02.08.2008 11:28
Kapitola z diplomové práce Pavlíny Rejlové ICT sloužící jako kompenzační pomůcky pro handicapované, kterou obhájila na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, poskytuje přehled o kompenzačních pomůckách, které jsou určeny pro těžce zrakově postižené osoby ke zmírnění informační bariéry.

Kapitola se člení na ICKTP pro základní potřeby, jako jsou mluvící budík a hodinky, mluvící kalkulačka, další mluvící pomocníci, přístroj k rozpoznání barev, telefon pro nevidomé a slabozraké, lupa s LCS obrazovkou, dále ICKTP pro orientaci a pohyb v prostoru (systém Tyfloset, RF Guide, tyflosonar) a ICTKP pro získávání a zpracovávání informací (digitální televizní lupy, zápisníky a braillské řádky, zvětšovací software, screen readery, OCR programy).

Klíčová slova: