ICT pomůcky pro tělesně postižené

23.06.2014 21:33

Kapitola představuje kompenzační pomůcky využívající informační a komunikační technologie, které jsou určeny lidem s tělesným postižením. Jde o součást diplomové práce ICT sloužící jako kompenzační pomůcky pro handicapované, kterou Pavlína Rejlová obhájila na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Zachycuje aktuální stav k březnu 2008.

Autorka člení tyto pomůcky do tří kategorií podle oblasti využití - základní životní potřeby (Cleanlet, IntegraSwitch), schopnost pohybu a udržení fyzické kondice (elektrické vozíky, GPS navigace, MOTOmed) a získávání a zpracování informací (Deep 1, náhrady počítačové myši, speciální klávesnice, velkoplošná externí tlačítka, software).