ICT pomůcky pro mentálně postižené

02.08.2008 12:15
Příspěvek popisuje kompenzační pomůcky využívající informační a komunikační technologie, které jsou určeny lidem s mentálním postižením. Jde o kapitolu z diplomové práce ICT sloužící jako kompenzační pomůcky pro handicapované, kterou Pavlína Rejlová obhájila na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Zachycuje situaci k březnu 2008.

Autorka pomůcky rozděluje do dvou skupin - na prostředky ulehčované komunikace (komunikátory, programy pro alternativní komunikaci, dotykové obrazovky) a výukové programy.

Klíčová slova: