Symbióza a autonomie

27.01.2012 19:46

Knihu Franze Rupperta o traumatech z narušeného systému rodinných vazeb vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji dostanou zdarma.

Autor se zamýšlí nad tím, proč je často tak obtížné přivést k odpoutání od rodičů právě ty děti, které z jejich strany zažily jednoznačná poškození. Proč jsou právě ty děti, které byly ze strany svých rodičů nejvíce zanedbávané či zneužívané, nejméně schopné se od nich vnitřně distancovat? Odpovědí na uvedené otázky je skutečnost, že symbiotický proces mezi matkou a dítětem se pro ně stal traumatem – symbiotickým traumatem. V jeho důsledku dochází u dítěte k psychickému štěpení. Dítě je nuceno obracet svou pozornost k druhým lidem, na nichž se pak stává závislé. Knihu ocení psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, pracovníci pomáhajících profesí i čtenáři se zájmem o psychoterapii a teorii rodinných konstelací.

Prof. Dr. Franz Ruppert je diplomovaný psycholog a psychoterapeut, působí jako profesor na Katolické vysoké škole v Mnichově. Je autorem řady publikací. V nakladatelství Portál vyšla jeho kniha Trauma a rodinné konstelace (2008).

Další informace jsou na webu Portálu. Toto nakladatelství zašle knihu bezplatně dvěma čtenářům Helpnetu, kteří pošlou na adresu info@helpnet.cz mail se svou poštovní adresou a do předmětu uvedou Výhra 48. Vyhrají ti dva, jejichž mail dorazí jako 1. a 48. v pořadí. Knihu Zdravotní postižení a pomáhající profese z minulého soutěžního kola dostanou Eva Liberdová z Karviné a Marta Kůnová z Dolního Bezděkova.

Klíčová slova: