Cena Hieronyma Lorma

02.02.2012 22:16

Hluchoslepí už počtvrté mohou přihlásit svá díla do umělecké soutěže, tentokrát na téma Umění dávat a brát.

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé vyhlašuje 4. ročník Ceny Hieronyma Lorma. Do umělecké soutěže mohou své povídky, básně nebo výtvarná díla přihlásit všechny tvůrčí osobnosti z řad hluchoslepých. Tentokrát se bude soutěžit na téma „Umění dávat a brát“ v kategorii literární a výtvarné. V rámci literární sekce mohou hluchoslepí autoři zaslat své příspěvky do dvou podkategorií – próza a poezie. Oblast výtvarná je otevřená všem technikám, stylům a materiálům. Přihlášky spolu s uměleckými díly mohou hluchoslepí autoři zasílat do 15. srpna 2012 na adresu o.s. LORM, Zborovská 62, 150 00 Praha 5.
 
Slavnostní vyhlášení výsledků 4. ročníku proběhne 20. října 2012 na Víkendové konferenci o.s. LORM v hotelu Dukla ve Vyškově, kde bude vítězům udělena Cena odborné poroty a Cena veřejnosti. „Začátkem září zveřejníme na našich webových stránkách www.lorm.cz všechna přihlášená literární díla a veřejnost tak bude mít ojedinělou možnost se až do konce září do soutěže aktivně zapojit zasláním svého elektronického hlasu jednomu z děl,“ přibližuje způsob hlasování koordinátorka 4. ročníku Zdena Jelínková.
 
Soutěž nese jméno po hluchoslepém básníkovi, filosofovi a novináři Heinrichu Landesmannovi (9. 8. 1821 – 3. 12. 1902), který kvůli pronásledování tehdejším režimem přijal pseudonym Hieronymus Lorm. Pro vlastní potřebu si vytvořil komunikační systém – dotekovou abecedu, později nazvanou tzv. Lormovu abecedu, kterou dnes používají ke komunikaci hluchoslepí nejen u nás, ale také v Německu, Belgii, Švýcarsku a jinde ve světě.
 
Cena Hieronyma Lorma je pořádána už po čtvrté pod záštitou a za finanční podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a letos po poprvé za podpory Nadace člověk člověku. První ročník se konal v roce 2006 při příležitosti 15. narozenin sdružení LORM. Do literární sekce tehdy zaslalo 13 osob celkem 16 autorských děl, výtvarná kategorie se pyšnila 8 uměleckými díly. Také 2. ročník soutěže, jenž byl zasvěcen společnému tématu „Přátelství“, se těšil velkému zájmu hluchoslepých. Počet přihlášených příspěvků v kategorii próza byl dokonce oproti prvnímu ročníku trojnásobný, celkem bylo přihlášeno 32 příspěvků v kategorii Próza, 7 příspěvků v kategorii Poezie a 16 výtvarných uměleckých děl. O přízeň veřejnosti i odborné poroty se ve třetím ročníku v roce 2010 ucházelo 17 příspěvků v kategorii próza a 9 básnických textů v kategorii poezie na společné téma „Ztráty a nálezy aneb Co život dal a vzal“. Do výtvarné sekce přihlásilo svá díla celkem 19 hluchoslepých tvůrců.
 
Formou hravého soutěžení chce sdružení LORM představit osoby s mimořádně těžkým zdravotním postižením coby aktivní členy společnosti. Občanské sdružení LORM podporuje a rozvíjí tvůrčí potenciál klientů prostřednictvím výtvarných a literárních dílen pořádaných v rámci edukačně rehabilitačních pobytů a klubových setkání. Mezi další služby, které sdružení poskytuje, patří také odborné sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby, nácvik prostorové orientace a sebeobsluhy, tlumočení a sociálně aktivizační služby.
 
Další informace o 4. ročníku Ceny Hieronyma Lorma včetně přihlášky do soutěže jsou k dispozici na webových stránkách http://www.lorm.cz/cs/hluchoslepi/cena-hieronyma-lorma/.
 
 
Klíčová slova: