Nadace VIA vyhlašuje Rychlé granty

07.02.2012 22:33

Uzávěrka programu je průběžná, hodnotící komise se schází jedenkrát do měsíce. Maximální výše podpory je 30 000 korun na 6 měsíců.

Rychlé granty představují jednoduše dostupné prostředky na řešení problémů, které se netýkají pouze několika občanů, ale přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality. Aniž bychom se klonili k jedné nebo druhé straně sporu, podporujeme především otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních kauzách.

 

Skrze granty chceme povzbudit místní obyvatele, aby se aktivně podíleli na veřejném životě a hájili svá práva. Mohou pomoci upozornit na aktuální problematickou situaci, pružně a důrazně zareagovat na veřejné dění a/nebo získat odborné podklady pro alternativní řešení problému.

Podrobné informace o programu naleznete na našich stránkách.

Zdroj: Nadace VIA

Klíčová slova: