Ústecká komunitní nadace

19.02.2012 13:10

Výzva k předkládání projektů pro 21. otevřené grantové kolo zaměřené na podporu veřejně prospěšných projektů malých a začínajících neziskových organizací má uzávěrku 29. března.

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci se společností Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. vyhlašuje výzvu k předkládání projektů pro 21. otevřené grantové kolo zaměřené na podporu veřejně prospěšných projektů malých a začínajících neziskových organizací.

Upřednostňovány budou předkladatelé projektů, jejichž organizace vznikly během posledních 2 let a/nebo jejichž roční rozpočet nepřesahuje 1 milion Kč.

Ve výběrovém řízení se lze ucházet o získání nadačního příspěvku na podporu projektů realizovaných na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Uzávěrka příjmu žádostí: čtvrtek 29. března 2012

Tématické oblasti:

  • Kultura a umění
  • Sociálně-zdravotní péče
  • Volná témata
  • Vzdělávání a lidské zdroje
  • Životní prostředí

Cíle grantového programu:

  • Podpora projektů, které jsou zaměřeny na vznik nových i jednorázových a v regionu doposud chybějících či opomíjených veřejně prospěšných aktivit, které mají prokazatelně trvalejší vliv na rozvoj komunity.
  • Podpora projektů, které jsou zaměřeny na zajištění chodu již existujících i jednorázových a v regionu potřebných, žádaných a kvalitních veřejně prospěšných aktivit, které mají prokazatelně trvalejší vliv na rozvoj komunity.

Realizační období:
Výzva je vyhlášena pro projekty realizované v období od 1. 7. 2012 až 30. 6. 2013.

Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč

V 21. otevřeném grantovém kole budou rozdělovány prostředky v minimální výši 250 000 Kč pocházející z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, daru společnosti Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. a z příspěvků místních dárců.

Dokumenty ke stažení:
Pravidla pro získání nadačního příspěvku v 21. otevřeném grantovém kole
Formulář žádosti o nadační příspěvek
Kritéria hodnocení projektů

Informace pro žadatele:

  • Informativní schůzky nebo individuální konzultace pro žadatele o nadační příspěvek je možné předem telefonicky dohodnout  na období od 20. 2. 2012 do 26. 3.  2012 (více viz. dokument Pravidla…).
  • Zároveň žadatele upozorňujeme, že v roce 2012 nebude vyhlášena žádná další výzva (tzv. podzimní grantové kolo) k předkládání projektů do otevřeného grantového kola, kde by byly rozdělovány prostředky pocházející z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu. V případě změny, budete o aktuální situaci včas na našich webových stránkách informováni.

Pro další informace se obracejte na:
Petr Veselý
programový manažer
Ústecká komunitní nadace
tel. 475 208 258
petr@komunitninadace.cz

Klíčová slova: