Aktuálně

Obchodník bez bariér letos poprvé

02.02.2012 12:44

Letošní novinkou při udělování prestižních cen TOP RETAILER bylo vyhlášení speciální ceny Obchodník bez bariér. Udělení ocenění proběhlo na základě výzkumu realizovaného agenturou INCOMA GfK ve spolupráci s Kontem Bariéry. Ten zjišťoval, které prodejny osobám se zdravotním handicapem nejvíc usnadňují návštěvu a nákup a kde naopak tito lidé narážejí na překážky. Z celkového srovnání nejlépe vyšly prodejny Tesco hypermarket.

Informatici Úřadu práce požadují urychlený návrat k původním aplikacím, jinak hrozí ještě větší chaos

02.02.2012 1:18

Zpráva, kterou vypracovali informatici Úřadu práce ČR na žádost generálního ředitele, popisuje důvody, proč nefunguje nový systém výplaty sociálních dávek na úřadech práce. Vyplývá z ní rovněž, že potíže s vyplácením dávek mohou narůstat dokonce geometrickou řadou v dalších měsících, kdy staré osvědčené aplikace mají postupně přestat vyplácet.

Rodiny pečující o osobu se zdravotním postižením se dostávají do neřešitelné ekonomické situace

02.02.2012 0:28

V roce 2011 byl schválen zákon č. 366/2011 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Tímto zákonem byl zrušen souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním postižením, které jsou v péči rodičů. NRZP ČR dlouhodobě upozorňovala na skutečnost, že tímto zrušením souběhu dávek a zrušením sociálního příplatku pro rodiny pečující o osobu se zdravotním postižením dojde k velkému snížení příjmů pro tyto rodiny. V současné době se ukazuje, že po tomto zrušení se dostávají tyto rodiny do neřešitelné ekonomické situace. V těchto rodinách je ohrožena schopnost zajistit péči pro děti s těžkým zdravotním postižením. Stát tímto opatřením vlastně nutí rodiny, aby odmítaly poskytovat péči svým dětem se zdravotním postižením v jejich přirozeném domácím prostředí. Tímto opatřením se tak vracíme do 80. let 20. století, kdy byla upřednostňována ústavní péče před péčí v rodině.

Projekt Sport pro charitu zapojí sportovce do pomoci handicapovaným

31.01.2012 20:14

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v únoru 2012 spustí nový portál Sport pro charitu. Prostřednictvím tohoto portálu se sportovci budou moci registrovat na jednotlivé sportovní akce, a tím podpořit konkrétní žádost o pomoc lidem s handicapem. Nadace Olgy Havlové portál prezentovala na tiskové konferenci, které se zúčastnili Jan Škrabálek, extrémní sportovec a patron projektu, výkonný ředitel ČSOB Private Banking Martin Kosobud, reprezentant prvního ze sportovních projektů portálu Sport pro charitu. Tiskovou konferenci moderoval Karel Diviš, reportér Redakce sportu České televize.

Rodiče pobírající rodičovský příspěvek z důvodu zdravotního postižení dítěte si musí do 31. ledna zvolit sociální dávku

29.01.2012 10:37

Pokud rodiče dosud pobírali rodičovský příspěvek na dítě mladší tří let dlouhodobě zdravotně postižené, které je současně i příjemcem příspěvku na péči, musí si nejpozději do 31. ledna 2012 zvolit pouze jednu z těchto dvou dávek. V případě dětí starších 3 let rodičovský příspěvek vyplácen nebude (dosud náležel do 7 let dítěte) a zákon nově stanoví případy, kdy dlouhodobě postiženému dítěti automaticky vznikne nárok na příspěvek na péči. Příspěvek je pak poskytován po dobu, než je na základě nového posouzení zdravotního stavu vydáno rozhodnutí o příspěvku na péči, nejdéle však do 31. 12. 2012.

Jak žádat o důchod v roce 2012

29.01.2012 10:34

Občané, kteří v letošním roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 28 let, mohou podat žádost o starobní důchod. Důchodového věku dosahují v roce 2012 někteří muži narození v letech 1949 – 1950. Rozhodnutí, zda odejít do starobního důchodu, záleží na samotném občanovi. Jedná se o jeho právo volby, a nikoliv povinnost. ČSSZ přináší formou otázek a odpovědí postup, jak žádat nejen o starobní důchod v roce 2012.

Jaké příspěvky na podnikání může získat OSVČ, pokud je osobou se zdravotním postižením

28.01.2012 12:57

Od 1. 1. 2012 nabývá účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, která přináší změny v oblasti zahájení podnikání zdravotně postižených jako OSVČ. Jak stát může podpořit zdravotně postiženého uchazeče o práci, který je v evidenci Úřadu práce a chce začít podnikat? Podrobněji o tom referuje Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

INSPO 2012 s důrazem na přístupnost technologií pro lidi se zdravotním postižením

26.01.2012 20:30

Asistivními technologiemi a přístupností internetu pro lidi se zdravotním postižením se bude zabývat z velké části program 12. ročníku konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Zájem o konferenci, která se uskuteční v sobotu 17. března v Kongresovém centru Praha, je velký, již nyní počet přihlášených přesáhl polovinu kapacity sálu.

MPSV rozšiřuje možnosti důchodové kalkulačky pro výpočet důchodu v letech 2013 - 2015

26.01.2012 19:45

V souvislosti se zvýšeným zájmem o téma důchodového systému ze strany občanů rozšířilo ministerstvo práce a sociálních věcí na svých internetových stránkách možnost výpočtu orientační výše starobního důchodu přiznaného v letech 2013 až 2015 na upravené důchodové kalkulačce. Výsledkem výpočtu je orientační výše důchodu, kterou lze očekávat při odchodu do důchodu v následujících letech.

Café Naděje - likvidace sociálních služeb a nesení odpovědnosti

26.01.2012 19:04

"Zdá se, že za některé věci nikdo na světě nikdo nenese odpovědnost. Jako by se staly samy od sebe. Lhostejno, že se jedná o miliony korun a lidské osudy," začíná svůj příspěvek Pavel Polák. Týká se sice Domu Naděje Otrokovice, ale podobný osud zažívají mnohá další obdobná zařízení v republice.

Stránky