NRZP ČR zve na blokaci ministerstva práce a sociálních věcí

03.06.2012 21:47

Poslední akce před letními prázdninami, která se koná v rámci protestních akcí iniciativy STOP VLÁDĚ, bude protestní shromáždění „blokace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR“. Uskuteční se ve středu 6. června a jejím cílem je ukázat na základní nedostatky tzv. sociální reformy, která se negativně dotýká nezaměstnaných, zaměstnanců, seniorů i lidí se zdravotním postižením. Akci společně připravují Odborový svaz státních orgánů a organizací, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Akční spolek nezaměstnaných a iniciativa Pro Alt.

Akce začne v 10:30 hodin na Karlově náměstí 2, Praha 2, kde sídlí generální ředitelství Úřadu práce ČR. Před tímto úřadem se shromáždí 100 - 200 lidí a představitelé pořádajících organizací budou vysvětlovat, co jim na práci Úřadu práce ČR vadí. Přibližně v 11:30 hodin se vydají účastníci protestu pěšky přes ulici Na Moráni, Rašínovo nábřeží před budovu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1/376, Praha 2.

Před tímto ministerstvem budou probíhat různé scénky, písničky a podobně. Představitelé pořádajících organizací budou vysvětlovat přítomným, proč nesouhlasíme s jednotlivými kroky sociální reformy. Předpokládá se aktivní účast všech přítomných. Před MPSV ČR bude petiční stánek, kde si budou moci občané vyzvednout různé propagační materiály a dokumenty, analyzující sociální reformu. Celá akce by měla skončit v odpoledních hodinách. 

Vážení přátelé,

pokud budete chtít přijet na tuto zajímavou akci, která nemá být agresivní, ale spíše upozornit veřejnost a pana ministra na to, že sociální reforma přináší velké problémy jednotlivým skupinám občanů, NRZP ČR je připravena zaplatit cestovní náklady. Nepředpokládáme, že se shromáždí tisíce lidí. Ani to není cílem této akce. Přesto přivítáme každého, kdo přijede. V přiložené mapce je přesně vyznačen začátek akce, trasa průvodu a pokračování protestní akce před MPSV ČR.

Tentokrát nejsme schopni zajistit tlumočení do znakového jazyka a ani zajistit přepis pro neslyšící a nedoslýchavé. Velmi bychom však přivítali, kdyby se osoby nedoslýchavé či neslyšící této akce zúčastnily. Pokud si přivedou svého tlumočníka do znakového jazyka a poskytnou jeho služby ostatním neslyšícím při blokaci, jsme připraveni zaplatit za čas, který stráví na akci před MPSV ČR.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR

Zdroj: NRZP ČR

Klíčová slova: