Díky nové aplikaci pro smartphone můžete v létě cestovat v Evropě klidněji

12.06.2012 22:35

Evropská komise spustila aplikaci pro smartphony, která objasňuje pravidla pro používání evropského průkazu zdravotního pojištění. Držitelé tohoto průkazu mají v případě onemocnění či úrazu při cestování nebo dočasném pobytu ve 31 evropských zemích přístup ke státem poskytované zdravotní péči. Průkaz vydávají (zdarma) zdravotní pojišťovny v jednotlivých státech. Zaručuje přístup k akutní léčbě za stejných podmínek a za stejnou cenu (v některých zemích bezplatně) jako občanům pojištěným v zemi pobytu.

Kvůli rozdílům v systémech zdravotní péče však není jednoduché zjistit, jak průkaz v různých zemích používat, a zorientovat se v místních pravidlech. Tento praktický návod k používání průkazu ve 27 státech EU a dále na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku je nyní k dispozici jako aplikace pro smartphony na třech platformách: iOS, Android a Windows 7 mobile. Obsahuje obecné informace, nouzová telefonní čísla, seznam hrazených léčebných zákroků a jejich nákladů, instrukce k podání žádosti o proplacení nákladů a kontaktní údaje pro případ ztráty průkazu. Aplikace existuje ve 24 jazycích s možností nastavení jazyka změnit.

Pomocí aplikace však nelze evropský průkaz zdravotního pojištění vygenerovat nebo stáhnout, je nutné si o něj požádat u zdravotních pojišťoven v jednotlivých státech.

Aplikaci „Evropský průkaz zdravotního pojištění“ si můžete stáhnout do svého smartphonu na adrese:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=cs

Zdroj: Evropská komise

Klíčová slova: