Organizace

Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě

30.11.2008 13:38
Stránky této společnosti obsahují informace o Huntingtonově chorobě, půjčovně pomůcek,  poradnu, příběhy postižených, články z tisku, zpravodaj Archa a dalších aktivitách společnosti.

Asociace Parkinson - Help

10.05.2012 19:05

Stránky občanského sdružení Asociace Parkinson - Help nabízejí informace o Parkinsonově chorobě, možnostech léčby, odkazy a užitečné adresy, prostor pro sdílení zkušeností s nemocí, aktuální užitečné informace, poradnu.

Alzheimercentrum

14.08.2013 12:00

Skupina Alzheimercentrum je společnost, která na základě zájmu klientů o umístění rozšiřuje svoji nabídku poskytované péče o nová zařízení a vytváří síť, která postupně pokryje všechny oblasti jak v České republice, tak na Slovenské republice. Zařízení se specializují na péči o klienty s Alzhemierovou chorobou, psychické poruchy a jiné typy demencí a poruchy chování ve stáří, včetně nejtěžšího stupně onemocnění.

Česká alzheimerovská společnost

16.06.2014 8:57

Cílem České alzheimerovské společnosti je pomáhat lidem postiženým syndromem demence a jejich rodinným příslušníkům. ČALS poskytuje dvě registrované sociální služby. Jsou jimi konzultace (poradenství) určené lidem, kteří trpí demencí a jejich rodinným příslušníkům či přátelům a respitní péče (odlehčovací služba) v domácnosti. Zájemci o hlubší informace se mohou objednat na konzultaci, a případně se setkávat na svépomocných skupinách - Čajích o páté. Webové stránky ČALS informují i o dalších činnostech společnosti.

24.01.2018 18:35

Spolek sdružuje ve svých řadách pacienty s Parkinsonovou nemocí, jejich rodinné příslušníky, blízké, ale i lékaře, a to už od roku 1994. Vydává časopis Parkinson, zakládá kluby kde organizuje docházková cvičení, pořádá rekondiční pobyty se státní dotací. Provozuje poradenské centrum.