Alzheimercentrum

14.08.2013 12:00

Skupina Alzheimercentrum je společnost, která na základě zájmu klientů o umístění rozšiřuje svoji nabídku poskytované péče o nová zařízení a vytváří síť, která postupně pokryje všechny oblasti jak v České republice, tak na Slovenské republice. Zařízení se specializují na péči o klienty s Alzhemierovou chorobou, psychické poruchy a jiné typy demencí a poruchy chování ve stáří, včetně nejtěžšího stupně onemocnění.

Klíčová slova: