Organizace

ICTUS o.p.s.

15.06.2014 11:50

Obecně prospěšná činnost vyvíjí velmi rozmanitou činnost. Snaží se a daří se jí dostat lidi po mozkové mrtvici do plnohodnotného života. Neslibuje, že do normálního. Ale naučí lidi znovu chodit ven, mezi ostatní. Nechce, aby postižení zůstávali doma a styděli se vyjít.

Sdružení CMP

15.06.2014 11:51

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách je dobrovolným občanským sdružením občanů i právnických osob, majících zájem se aktivně podílet na zlepšování péče o občany postižené cévní mozkovou příhodou anebo ohrožené vznikem této choroby. V současné době má i ativní kluby CMP v Brandýse nad Labem, Brně, Havlíčkově Brodě, Liberci, Orlové, Praze 5, Poděbradech a Teplicích. Zejména v klubech dochází k velice cenné rehabilitaci sociální, která je prakticky ve všech složkách léčebného procesu úplně opomenuta. Vědomí, že nejsem sám, že stále patřím mezi ostatní, že mohu být něco platný, mnohdy zázračně vylepší i zdravotní stav pacienta. Docházka do klubu je pro většinu nemocných tak důležitou skutečností, jako pro zdravého člověka docházka do práce.