Základní informace

Co je mozková mrtvice?

30.03.2013 21:41

Mozková mrtvice je vlastně cévní onemocnění, při kterém jsou postiženy tepny zajišťující výživu mozku. Nejčastěji jde o ischemickou příhodu způsobenou uzávěrem mozkové tepny krevní sraženinou (trombem) nebo vmetkem (embolem) s následným přerušením přívodu krve, a tím i kyslíku do příslušné oblastli mozku. Článek na webu Celostní medicína.cz vysvětluje, co je mozková mrtvice, jaké jsou její příčiny a rizikové faktory, ale také jaká preventivní opatření snižují riziko tohoto onemocnění.

Cerebrovaskulární manuál

15.06.2014 11:26

Velmi obsažná sekce na webu cmp-brno.cz obsahující mnoho informací od diagnostiky po léčbu.

Cévní mozková příhoda

15.06.2014 11:25

Cévní mozková příhoda (CMP, též ictus, iktus, mozková mrtvice nebo mozkový infarkt) je náhle se rozvíjející postižení určitého okrsku mozkové tkáně vzniklé poruchou jejího prokrvení. K této poruše může dojít buď na podkladě uzávěru mozkové tepny (tzv. ischemická CMP), nebo na podkladě krvácení z mozkové cévy (tzv. hemoragická CMP). Jedním z nejdůležitějších diagnostických úkolů je rozlišit ischemickou a hemoragickou cévní mozkovou příhodou, protože terapeutický přístup je v obou případech odlišný a nevhodná volba může stav nemocného zhoršit. Cévní mozková příhoda je akutní stav, vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc. Více o ní informuje česká Wikipedie.

Cévní mozková příhoda

15.06.2014 11:22

Článek na webu Vitalion.cz obsahující kvalitní informace rozčleněný na popis cévní mozkové příhody, rizikové faktory cévní mozkové příhody, prevence cévní mozkové příhody, příznaky a projevy cévní mozkové příhody, léčba cévní mozkové příhody, jak si mohu pomoci sám, komplikace cévní mozkové příhody.

První pomoc: mrtvice

31.03.2013 15:43

Poskytnutí první pomoci je téměř vždy spojeno s vysoce stresující situací, ve které nakonec většina lidí neví co dělat. Proto jistě nebude na škodu si pár zásadních postupů osvěžit. Tentokrát na téma mrtvice. Záznam televizního pořadu z cyklu Abeceda zdraví.

Mozková mrtvice se na začátku těžko poznává

30.03.2013 21:49

Pocit přeleželé ruky. Třeba i tak se mohou projevit první příznaky mozkové mrtvice. Mnoho lidí je podceňuje, a proto se k lékaři dostávají velmi pozdě. Příspěvek na webu Ordinace.cz upozorňuje, že účinná pomoc může být poskytnuta pouze v prvních hodinách a nemocný musí být dopraven do nemocnice co nejrychleji, v ideálním případě do 30 minut.

Jak rozpoznat mrtvici

15.06.2014 11:28

Článek na strankách Jakresuscitovat.cz dává jasné instrukce, jak CMP rozpoznat a co pro postiženého lze udělat.