Nejdůležitější odkazy

Společnost "E"

09.06.2008 8:45
Společnost „E“ - Občanské sdružení na pomoc lidem s epilepsií, jež bylo založeno v roce 1990 rodiči a přáteli osob trpících tímto onemocněním. Od roku 1991 vydává měsíčník Aura - informace o epilepsii, jehož náklad dnes dosahuje již 1 600 výtisků. K tomu časem přibyly monotematické sešity o epilepsii a další publikace. Od roku 1993 pořádá integrované rehabilitační tábory a pobyty pro děti a dospělé s lékařským dohledem u nás i v zahraničí. Vedle klubové činnosti a sociálního poradenství zajišťuje také přednášky, semináře a akreditované kurzy. Roku 2003 v Praze zřídilo první denní stacionář pro lidi s epilepsií, kde rovněž sídlí sekretariát Společnosti „E” a odkud jsou poskytovány i veškeré služby a informace všem zájemcům po celé ČR.

EpiStop

09.06.2008 8:53
Komplexní projekt na podporu nemocných s epilepsií v České republice. EpiStop byl v České republice založen v lednu 1995, kdy se původní pracovní skupina (doc. MUDr. Vladimír Komárek, MUDr. Jiří Dolanský, prof. MUDr. Pavel Mareš) změnila v tým specialistů širokého záběru pokrývající problematiku epilepsie nejen z lékařského pohledu, včetně epileptochirurgie, ale i psychologie či práva, volby povolání a společenského uplatnění.

NeuroINFO

09.06.2008 8:59
Informační server zaměřený na neurologii, neurochirurgii a související oblasti ostatních neurovědních disciplín (diagnostika onemocnění nervového systému, jejich prevence a léčba, rehabilitace jejich následků aj.).

EPI rodina

09.06.2008 9:44
Občanské sdružení EPI-RODINA je určené rodičům s dětmi, které mají epilepsii, a jejich přátelům. Nabízí poradenství, pravidelná setkání s odborným programem, tábor pro děti. Cílem EPI-RODINY je nalézt dostatek finančních prostředků pro zajištění asistentů do škol, získat prostředky na všeobecnou respitní péči, vzdělávací a informační kampaň.

SME

09.06.2008 9:47
Stránky Skupiny Mladých s Epilepsií, která má regionální kluby v Praze, Plzni, Brně a Ostravě.

Dobromysl

09.06.2008 10:49
Sekce Epilepsie na webu Dobromysl.cz obsahuje na dvě desítky článků o epilepsii.

Epilepsie

15.06.2014 10:19

Web Epilepsie se člení na odbornou a veřejnou část. Veřejná část obsahuje příspěvky zabývající se epilepsií z různých pohledů a dále poradnu s více než 3200 dotazy a odpověďmi, které jsou rozděleny do 17 tematických okruhů.