Organizace

Centrum pro epilepsie Na Homolce

10.06.2008 9:19
Centrum pro epilepsie Na Homolce poskytuje diagnostickou a léčebnou péči pacientům s epilepsií z celé republiky. Věnuje se zejména pacientům s farmakorezistentním (na léky nereagujícím) onemocněním a možnostem jejich operační léčby. Stránky centra obsahují informace o epilepsii, diagnostických metodách, způsobech léčení a mají i část určenou lékařům.

Centrum pro epilepsie Motol

10.06.2008 9:24
Stránky informují o činnosti Centra pro epilepsie Motol, Praha, a obsahují základní informace a dokumenty pro pacienty.

Společnost "E"

15.06.2014 10:25

Společnost „E“ - Občanské sdružení na pomoc lidem s epilepsií, jež bylo založeno v roce 1990 rodiči a přáteli osob trpících tímto onemocněním. Od roku 1991 vydává měsíčník Aura - informace o epilepsii, jehož náklad dnes dosahuje již 1 600 výtisků. K tomu časem přibyly monotematické sešity o epilepsii a další publikace. Od roku 1993 pořádá integrované rehabilitační tábory a pobyty pro děti a dospělé s lékařským dohledem u nás i v zahraničí. Vedle klubové činnosti a sociálního poradenství zajišťuje také přednášky, semináře a akreditované kurzy. Roku 2003 v Praze zřídilo první denní stacionář pro lidi s epilepsií, kde rovněž sídlí sekretariát Společnosti „E” a odkud jsou poskytovány i veškeré služby a informace všem zájemcům po celé ČR.