Školská zařízení

Základní škola pro tělesně postižené v Opavě

21.02.2007 22:30

Škola sdružuje pracoviště v Opavě, Dostojevského 12 a odloučené pracoviště při Rehabilitačním ústavu Chuchelná. Žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacích programů: základní škola, zvláštní škola, pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy

GEMINI

21.02.2007 22:33
Střední škola Gemini v Brně poskytuje střední vzdělání žákům se zdravotním postižením, zejména s tělesným postižením. Dále poskytuje školní stravování a zajišťuje žákům celodenní výchovu, ubytování a stravování na internátě. Současné studijní obory jsou veřejnosprávní činnost, gastronomie, prodavač a výrobce lahůdek.

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené Liberec

05.02.2013 23:06

Škola poskytuje vzdělávání předškolním dětem od 3 do 6 let ve vlastní budově MŠ Pastelka. Dále žákům, kteří plní povinnou školní docházku od 6 let a maximálně do 18 let, převážně s tělesnými handicapy a kombinací dalších postižení ve 3 typech škol se 4 vzdělávacími programy. Částečně integruje žáky s jinými zdravotními handicapy, s diagnózou autismus a vadami SPU.

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené

05.02.2013 23:12

Brněnská škola nabízí vzdělání v těchto oborech – Obchodní akademie, Obchodní škola, Provoz domácnosti, Brašnář, Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Zpracovatel přírodních pletiv, Zahradník, Zahradnické práce, Aranžérské práce, Bižuterní práce, Tkalcovské práce, Brašnářské a sedlářské práce, Elektrotechnické práce, Strojírenské práce, Praktická škola jednoletá, Praktická škola dvouletá.

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta

05.02.2013 23:14

Škola byla založena v roce 1993 paní Mgr. Věrou Kosinovou. Sídlí v přízemní bezbariérové budově areálu bývalých jeslí v Nerudově ulici, v centru Hradce Králové. V budově je žákům k dispozici 9 tříd, relaxační a společenská místnost, 2 rehabilitační pracovny, 2 cvičné kuchyňky, logopedická pracovna, speciální terapeutická místnost snoezelen, dílna na pracovní vyučování, keramická dílna, šatny, jídelna a odborná učebna praxe. V každé třídě je žákům k dispozici PC s připojením na internet. K dispozici je také interaktivní tabule a multimediální učebna.

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno

05.02.2013 23:47

Škola v Ibsenově ulici je samostatně zřízená pro vzdělávání žáků s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a pro žáky s poruchou autistického spektra. Škola poskytuje vzdělávání podle vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Součástí speciálního vzdělávání je systém ucelené rehabilitace.

Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola

20.06.2014 23:01

Příspěvková organizace fungující již od roku 1913, která poskytuje školské a sociální služby mladým lidem s tělesným postižením po dobu jejich školní docházky a během přípravy na budoucí povolání. Nachází se na pražském Vyšehradě. Důraz klade na vhodné vzdělávání, komplexní rozvoj dovedností a celkovou rehabilitaci. Cílem je co nejlepší integrace absolventů do běžného života a přirozeného sociální prostředí. Součástí organizace jsou mateřská škola, základní škola, střední školy, zdravotně rehabilitační pracoviště, domov mládeže, speciálně pedagogické centrum, rekreační zařízení Buková a další úseky.