Asociace Polio České republiky

21.02.2007 21:45
Stránky asociace informují o problematice dětské obrny, uvádějí odborné články o postpoliomyelitickém syndromu, představují činnost asociace, odkazují na důležité informační zdroje.