Kulturní aktivity

Nakladatelství UMÚN

18.02.2007 20:57
Stránky libereckého nakladatelství malířů s tělesným postižením, malujících ústy a nohama. Ukázky prací, možnost on-line objednávky. Nakladatelství bylo ustanoveno pro území České republiky od roku 1993 v úzké vazbě na celosvětové Sdružení malířů malujících ústy a nohama, které má sídlo v Lichtenštejnsku.

Petr Šrámek

01.12.2012 20:03

Stránky Patra Šrámka, umělce malujícího nohama, umožňují nahlédnout do života člověka, kterému nebyl dán dar vyjadřovat se slovy, ale i přesto není pasivní a snaží se prosadit a ukázat svůj život pomocí obrázků plných humoru, optimismu a nadsázky.