Základní informace

Komunitní plánování

20.06.2014 23:29

Sekce na webu MPSV soustřeďuje dokumenty a aktuální informace týkající se komunitního plánování sociálních služeb

Plánování sociálních služeb na krajské úrovni

20.06.2014 23:33

V seznamu na portálu MPSV jsou uvedeny odkazy na webové stránky jednotlivých krajů, které jsou zaměřeny na plánování sociálních služeb. Zde lze také případně nalézt zpracované krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Tento přehled má informativní charakter.