Legislativa

Zákon o sociálních službách

09.01.2007 7:51

Rubrika na webu společnosti pro hluchoslepé LORM obsahuje texty zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, Otázky a odpovědi k zákonu o sociálních službách a dále mimořádnou přílohu k bulletinu Doteky č. 46 - Průvodce zákonem o sociálních službách (všechny ve formátu pdf i doc).

Rady ochránce k využití možností sociálního systému

20.06.2014 23:23

Zákony tzv. sociální reformy 2011 přinesly celou řadu změn, z nichž některé mohou podle ochránce významně zasáhnout určité skupiny občanů, zejména osoby se zdravotním postižením, seniory a rodiny s nezaopatřenými dětmi a nízkými příjmy. Do jaké míry se zákony projeví negativně na životní úrovni občanů, ukáže až praxe následujících měsíců. Důležitá je v tuto chvíli zejména informovanost občanů, na jaké dávky mají nárok, kdy, jak a kde o ně žádat a jaké podmínky je třeba splnit. V rámci osvětové činnosti proto ochránce připravil informační letáky, které formou otázek a odpovědí srozumitelně radí občanům, jak využít možností, které sociální systém nabízí.

Změna zákona o sociálních službách

14.02.2013 11:26

K datu 16. 11. 2012 nabyla účinnost část zákona č. 384/2012 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Novelizované znění zákona o sociálních službách v platném znění najdete na tomto odkazu. Co se v zákoně k datu 16. 11. 2012 změnilo?

Sociální reforma a lékařská posudková služba

23.09.2012 15:42

Nový systém posuzování zdravotního stavu a stupně závislosti a posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který platí od 1. ledna letošního roku, zachoval kontinuitu nároků a sociálních jistot klientů a udržel stabilitu i potřebný výkon a kvalitu činnosti lékařské posudkové služby (LPS).

Příspěvek na péči

01.01.2012 18:26

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Základní informace se nacházejí na portálu MPSV.

Sociální legislativa

12.07.2007 10:53
Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí obsahuje odkazy na plná znění příslušných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a sdělení ministerstva.

Otázky a odpovědi k zákonu o sociálních službách

09.01.2007 7:58

Rozsáhlý příspěvěk Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, zveřejnil web Ministerstva práce a sociálních věcí. Formou otázek a odpovědí vysvětluje na 22 stranách (soubor v pdf) všechny důležité novinky, které zákon přináší.

Zákon o sociálních službách - kompletní průvodce

09.01.2007 7:56
Nejkompletnější výkladový materiál k zákonu o sociálních službách se nachází na webu Sociální revue. Skládá se z řady průběžně aktualizovaných dílů, popisuje i historii vzniku zákona s odkazy na jednotlivé verze v průběhu jeho přípavy a projednávání.

Přehled legislativy pro neziskovky

20.06.2014 23:24

Praktický přehled všech zákonných norem, které se týkají působení neziskových organizací, připravilo Centrum pro výzkum neziskového sektoru.