Organizace zabývající se komunitním plánováním

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

20.06.2014 23:34

Centrum mimo jiné zpracovává komunitní plány péče a poskytuje individuální poradenství při vývoji komunitních plánů péče v České republice.

Komunitní plánování, o.p.s.

20.06.2014 23:35

Nezisková organizace se sídlem v Protivíně se zabývá komunitním plánováním od roku 2000. Nabízí výcviky a školení v komunitním plánování, supervizní a konzultační služby, také poradenskou činnost prostřednictvím svých internetových stránek, které obsahují rovněž řadu dokumentů a informací ke komunitnímu plánování.

Centrum pro komunitní práci

20.06.2014 23:35

Centrum pro komunitní práci se sídlem v Přerově je nezisková organizace, která poskytuje služby všem zájemcům z veřejné správy, občanských organizací a soukromého sektoru v následujících oblastech: Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji obcí, měst a krajů; místní udržitelný rozvoj; regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj ČR; vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací; ekoprogram. Má oblastní zastoupení v sedmi regionech ČR. Webové stránky CpKP obsahují množství informací ke komunitnímu plánování.

Občanská poradna Brno - Jihomoravský kraj

20.06.2014 23:36

Webové stránky komunitního plánování sociálních služeb Jihomoravského kraje vznikly jako součást projektu "Zahájení komunitního plánování na území jihomoravského regionu" realizovaném Občanskou poradnou Brno za podpory Jihomoravského krajského úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Agora Central Europe

20.06.2014 23:37

Občanské sdružení Agora Central Europe (Agora CE) bylo založeno v roce 1998 s cílem přispět ke zlepšení komunikace mezi místní samosprávou, státní správou a občany. Jeho zakladatel Eric Berman při tom vycházel ze zkušeností se zapojováním veřejnosti v Nizozemí. Na založení Agory CE se podílela nizozemská sesterská organizace Agora Europa a nizozemský Institut pro veřejnost a politiku. Komunitní plánování představuje jednu z hlavních oblastí činnosti Agory CE. Řadu informací k němu poskytují i webové stránky sdružení.

Společnost pro komunitní plánování Vsetín

20.06.2014 23:37

Společnost byla zřízena městem Vsetín zejména za účelem zlepšení zdraví a kvality života obyvatel vsetínského regionu, rozvoje občanské společnosti, zapojování veřejnosti do komunitních aktivit a rozhodovacích procesů a podpory neziskového sektoru. Svou činností zasahuje do administrace grantových systémů města, realizuje vlastní projekty, koordinuje projekt Komunitní plánování sociálních služeb, Vsetín-město k životu (MA 21), Zdravé město Vsetín a Bezpečná komunita Vsetín. Dále se podílí na pořádání vzdělávacích akcí a seminářů, publikační, osvětové a poradenské činnosti.

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

20.06.2014 23:38

Úkolem agentury je podporovat celkový rozvoj Pardubického kraje. K dosažení tohoto cíle agentura úzce spolupracuje s veřejnou správou regionu zejména s místními samosprávami měst a obcí. Úkolem agentury je zastupovat zájmy místní správy v regionálních institucích, koordinovat problémy spojené s rozvojem měst a obcí a spolupracovat s centrálními orgány státu a krajskou správou.