Krajské úřady - odbory sociálních věcí

Sociální oblast ve Zlínském kraji

09.01.2007 8:48

Sekce portálu Zlínského kraje obsahuje informace týkající se sociálních služeb, sociálně právní ochrany dětí, důležité dokumenty z oblasti sociálních věcí, kontaktní údaje.

Sociální portál Kraje Vysočina

09.01.2007 9:54

Kraj Vysočina soustřeďuje důležité dokumenty z oblasti sociálních věcí a kontakty na vybrané subjekty působící v této sféře na sociální portálu.

Sociální oblast ve Středočeském kraji

09.01.2007 9:47

Sekce portálu Středočeského kraje se člení na rubriky Aktuální informace,  Proces plánování sociálních služeb, Sociální služby a jejich poskytování, Seznam poskytovatelů sociálních služeb ve SK, Sociální práce, Sociálně právní ochrana dětí, Sociální dávky, Protidrogová politika, Integrace menšin, Prevence kriminality, Granty, SENIOR - databáze volných míst.

Sociální oblast v Praze

09.01.2007 9:45

Sekce na portálu hl. m. Prahy obsahuje informace, dokumenty a adresáře vztahující se k sociálním službám v Praze.

Sociální věci v Královéhradeckém kraji

09.01.2007 9:39

Sekce na portálu Královéhradeckého kraje soustřeďuje základní informace odboru sociálních věcí, o strategii rozvoje sociálních služeb, sociální prevenci, sociálně právní ochraně dětí, financování v sociální oblasti a rozvoji lidských zdrojů.

Odbor sociálních věcí KÚ Liberecké kraje

09.01.2007 9:37

Sekce na portálu Libereckého kraje soustřeďuje informace o činnosti odboru sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin krajského úřadu, nabízí formuláře a tiskopisy, informace o grantech a dotačních řízeních, strategické dokumenty, kontaktní údaje, katalog sociálních služeb a další informace.

Sociální věci v Moravskoslezském kraji

09.01.2007 9:35

Sekce na portálu Moravskoslezského kraje se člení na 9 podtémat, jako jsou financování sociálních služeb, komunitní plánování, koncepce sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a další.

Sociální věci v Olomouckém kraji

09.01.2007 9:29

Rubrika na portálu Olomouckého kraje nabízí především pomoc lidem, kteří hledají informace týkající se sociální oblasti. Protože jde o rozsáhlou agendu, jednotlivé odkazy směřují k příslušným tématům.

Odbor sociálních věcí KÚ Pardubického kraje

09.01.2007 9:26

Sekce na portálu Pardubického kraje uvádí kontaktní údaje, základní informace i jednotlivých oddělení odboru sociálních věcí, nabízí formuláře, informace o grantových a dotačních programech v oblasti sociální politiky, registr poskytovatelů sociálních služeb a přehled příspěvkových organizací Pardubického kraje v oblasti sociálních služeb.

Sociální služby v Plzeňském kraji

09.01.2007 9:23

Sekce portálu Plzeňského kraje obsahuje aktuální informace z oblasti sociálních služeb, evidenci sociálních služeb, odkazy na témata týkající se sociálních věcí.

Zdravotnictví a sociální péče v Ústeckém kraji

09.01.2007 9:22

V sekci portálu Ústeckého kraje se nacházejí mj. informace, dokumenty, aktuality z oblasti sociální péče, informace o dotacích na poskytování sociálních služeb, přehled příspěvkových organizací z oblasti sociální péče.