Specializované informační zdroje

Sociální revue

09.01.2007 8:23

Web Sociální revue s podtitulem Sociální a společenské otázky publikuje jak teoretické práce o sociální politice, tak aktuální informace o sociálních službách, přehled profesních organizací, časopisů k sociální práci, nabídky práce v sociální oblasti.

Práce & sociální politika

09.01.2007 8:27

Elektronický měsíčník MPSV Práce a sociální politika je k dispozici ke stažení ve formátu PDF, a to od ledna 2004.

e-Informační bulletin SKOK

12.03.2007 22:32

Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SKOK vydává jednou měsíčně elektronický bulletin SKOK. Na stránkách je k dispozici od roku 2009.

Poradna pro uživatele sociálních služeb (NRZP)

21.03.2007 12:51

Na stránkách projektu Národní rady zdravotně postižených ČR, který podpořilo MPSV, je rovněž adresář poraden v jednotlivých krajích a řada publikací a dokumentů, včetně vzorových smluv.