Časopisy

Gong

25.12.2006 8:50

Měsíčník sluchově postižených na svých webových stránkách zveřejňuje vybrané články z časopisu, nabízí poradenství a další informace. V archivu jsou uloženy nejzajímavější články od roku 2001.

Časopis Info - Zpravodaj

25.10.2012 11:25

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. vydává pro své členy Informační bulletin a Magazín. Bulletin vychází jednou měsíčně a informuje čtenáře o aktualitách týkajících se sluchového postižení. Magazín vycházející čtyřikrát do roka navíc přináší rozhovory a články na různá témata podle aktuální nabídky či podle zájmu čtenářů.

Bulletin Doteky

25.10.2012 11:28

Bulletin Doteky vydává o.s. LORM od roku 1994, a to čtyřikrát ročně. Časopis je určen osobám s hluchoslepotou, objednat si jej však mohou zájemci o problematiku hluchoslepých. Doteky vycházejí ve zvětšeném černotisku, v Braillově písmu a jako zvuková nahrávka v MP3 formátu na CD-ROMu.

Časopisy pro neslyšící

25.10.2012 11:32

Portál Ruce.cz přináší rozhovor s Lucií Křesťanovou a Romanou Mázerovou, který se věnuje periodikům pro neslyšící. Obě dvě pracovaly pro časopis Gong a Unie (dnes již nevycházející) a se čtenáři se tak mohou podělit o svoje zkušenosti a názory.