Bulletin Doteky

25.10.2012 11:28

Bulletin Doteky vydává o.s. LORM od roku 1994, a to čtyřikrát ročně. Časopis je určen osobám s hluchoslepotou, objednat si jej však mohou zájemci o problematiku hluchoslepých. Doteky vycházejí ve zvětšeném černotisku, v Braillově písmu a jako zvuková nahrávka v MP3 formátu na CD-ROMu.

Klíčová slova: