Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených

03.05.2007 19:00

SAOP je volným sdružením všech, kteří mají zájem a usilují o zlepšení podmínek života zdravotně postižených, zejména dětí. Členy jsou rodiče dětí se zdravotním postižením, dále odborníci, kteří se profesionální péčí zabývají a děti a mládež, včetně dětí a mládeže se zdravotním postižením. K nejúspěšnějším každoročním projektům patří pořádání několika táborů různorodě zaměřených, například s hipoterapií, kolový tábor a volno-časové aktivity, kupříkladu tzv. diagnostické pobyty pro děti, které se účastní pobytu poprvé bez rodičů.Sdružení aktivně podporuje školskou integraci projektem "Doprovoď mne dál".

Klíčová slova: