Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem

03.05.2007 19:55
Klub je nevýdělečné občanské sdružení, jehož hlavním cílem je morální podpora rodinám s dětmi s DS prostřednictvím programu a aktivit sdružení. Klub úzce spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem "Dítě" při Speciální mateřské škole v Praze 8. Klub od svého založení vydává informační Zpravodaj, který se z původního letáku pro členy v roce 1999 rozšířil na časopis PLUS 21.
Klíčová slova: