O provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

23.06.2014 21:19

Vyhláška MPSV č. 388/2011 Sb., obsahuje seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, a popisuje dovednosti vodicího psa.