Příspěvky na pomůcky pro osoby se sluchovým postižením

08.01.2012 12:34

Přehled kompenzačních pomůcek, na které lze žádat příspěvek od 1.1.2012, zpracovala Unie neslyšících Brno. Obsahuje také formulář žádosti o příspěvek na pomůcku.

Od 1. 1. 2012 je možné požádat o příspěvky jen na tyto kompenzační pomůcky:
- signalizace bytového/domovního zvonku, včetně instalace,
- signalizace pláče dítěte, včetně instalace,
- speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, programy do osobního počítače) pro edukaci a redukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči,
- individuální indukční smyčka,
- zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení,
- signalizace telefonního zvonění,
- telefonní zesilovač,
- elektronická orientační pomůcka, komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé.

Od 1.1.2012 bude příspěvky vyřizovat Úřad práce ČR.

Příspěvek dostanou osoby, pokud je jejich příjem nižší než osminásobek životního minima
Jestli máte, nebo nemáte nárok na příspěvek, Vám řeknou na Úřadu práce ČR.
Pokud máte nárok na příspěvek, spoluúčast bude ale vždy 10% z ceny pomůcky. Nejméně však 1000Kč.

Například:

1) Světelná signalizace zvonku, telefonu, klepadlo, vibrační díl,  instalace - stojí 25 500 Kč.
Z toho 10% musí neslyšící doplatit sám. To je 2550 Kč. Ne jak bylo 100% příspěvek, a celé zdarma.

2) Pomůcka pro poslech televize - cena 4 650 Kč. Z toho 10% je 465 Kč.
Osoba ale zaplatí 1000 Kč., protože zákon říká, že osoba musí zaplatit minimálně 1000 Kč ze svého.

Zrušeny jsou příspěvky na:

- Světelný nebo vibrační budík
- Víceúčelová pomůcka pro sluchově postižené děti
- Psací telefon pro neslyšící včetně světelné indikace (osobní počítač, pager, mobilní telefon,...)
- Přídavná karta k osobnímu počítači a programové vybavení
- Telefonní přístroj se zesílením zvuku
- Fax
- Faxmodemová karta k počítači a programové vybavení emulující fax
- Videorekordér
- Televize s teletextem
- Doplnění televizoru o dekodér teletextu
- Přístroj k nácviku slyšení

Zpracovala: Mgr. Šildbergerová, sociální pracovnice Unie neslyšících Brno.

Klíčová slova: