Oznámení, pozvánky

Bez zájmu lidí nebude projekt adresného zvaní úspěšný

11.02.2013 20:23

Klade si za cíl snížit incidenci a mortalitu vybraných nádorových onemocnění v ČR, avšak šanci na větší úspěch má pouze tehdy, pokud se mu podaří přesvědčit dostatek Čechů, aby se začali aktivněji zajímat o prevenci.

Chvála hospiců

10.02.2013 11:05

Zdalipak vede cesta od důstojného umírání k důstojnému způsobu života? - ptá se Milena Černá v úvodníku e-Informačního bulletinu SKOK.

Stránky