Týdny pro duševní zdraví 2012 ve FOKUSU Vysočina

10.09.2012 10:33

Tradiční destigmatizační kampaň probíhá v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Chotěboři a Hlinsku, výstava k 20. výročí založení Fokusu se koná 11. září v prostorách krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. 

V září a říjnu pořádá FOKUS Vysočina tradiční destigmatizační kampaň Týdny pro duševní zdraví ve městech, kde má svá střediska – v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Chotěboři a Hlinsku. Cílem této celostátní kampaně je bořit mýty o lidech s duševními problémy a informovat o činnosti organizací, které jim pomáhají. I letos může laická a odborná veřejnost vybírat z bohaté nabídky kulturních a osvětových akcí.
Fokus připravil také výstavu k výročí 20 let své existence a zahájí ji vernisáží 11. 9. ve 14 hodin v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina (Žižkova 57, foyer budovy B). Výstava zde bude umístěna po dobu jednoho měsíce, prezentuje dvacetiletou historii organizace a zároveň představuje současné poskytované služby prostřednictvím fotografie, která je více expresivní než slovní popis a zároveň dokáže vyvolat v lidech mnohem silnější zážitek.
Připomínku 20 let svého trvání chce FOKUS Vysočina využít i jako poděkování všem, kteří organizaci morálně, finančně i věcně podporovali.
Klíčová slova: