Tradiční Jarmark u Ludmily

10.09.2012 12:55

Ve čtvrtek 13. září jej na pražském náměstí Míru pořádá Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci.

Pod záštitou starostky MČ Praha 2 paní Mgr. Jany Černochové pořádá Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze ve čtvrtek 13. září 2012 už 16. ročník tradičního Jarmarku u Ludmily. Vedle bohatého kulturního programu se na Jarmarku představí neziskové organizace ze sociální oblasti, které nabídnou originální výrobky klientů chráněných dílen z celé České republiky. Program začne v 11 hodin a potrvá až do sedmé hodiny večerní.

Více informací v přiložené zprávě.

Klíčová slova: