Nevidomí v nových profesích

10.09.2012 10:29

V odborných kurzech projektu sdružení Okamžik byli proškoleni nevidomí lektoři, konzultanti a řemeslníci, kteří nadále využívají získané znalosti v praxi.

V srpnu 2012 ukončilo sdružení Okamžik projekt „Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkým zrakovým postižením“. Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha- Adaptabilita financovaného z Evropského sociálního fondu.
 
V odborných kurzech byli proškoleni nevidomí lektoři, konzultanti a řemeslníci, kteří nadále využívají získané znalosti v praxi.
Lektoři prostřednictvím besed a seminářů ve školách a dalších institucích seznamují veřejnost s problematikou života beze zraku a konzultanti nabízejí firmám možnost testování bezbariérovosti prostředí z hlediska potřeb nevidomých. K dané problematice vydal Okamžik brožuru Nevidomý ve vaší firmě.
 
Řemeslníci a lektoři hmatového modelování vyrábějí originální keramiku a mohou s technikou hmatového modelování seznamovat nevidomé i širší veřejnost.
Keramické výrobky můžete objednat na www.hmatelier.cz, besedy, semináře a konzultace prostřednictvím sdružení Okamžik.
 

(mm)

Klíčová slova: