Oznámení, pozvánky

Den otevřených dveří v Tesco

02.04.2023 11:24

Proběhne 30. května v Praze a je určen pro zástupce neziskových organizací a potenciální uchazeče o práci. Přístup do centrální kanceláře je bezbariérový.

České ILCO boří mýty o stomii

02.04.2023 10:08

Liberec je další v sérii měst, ve kterém se v dubnu uskuteční putovní výstava projektu PytlíkART pacientské organizace Českého ILCO, která je financována z Fondů EHP.

Biosyntéza pro pomáhající osoby a profese

30.03.2023 14:09

Workshop pro sociální pracovníky, inkluzivní/speciální pedagogy, psychology, terapeuty, osoby pečující a dobrovolníky pořádá 23. až 25. dubna a 17. až 19. května v Praze Český institut biosyntézy.

Kurz titulkování I.

29.03.2023 14:47

Kurz zaměřený na problematiku titulkování videí pro neslyšící diváky povedou 26. dubna v Praze lektoři Miroslav Pošta, Denisa Melčová a Filip Machač.

Schází ještě 50 respondentů

25.03.2023 17:57

Dotazník, který je součástí výzkumného šetření v rámci doktorandského studia,  je určen pracujícím občanům se zdravotním postižením ve věku 18 až 35 let a je zaměřen na hodnotovou orientaci k oblasti práce.

Stránky