Konference rané péče EURLYAID

Významné setkání odborníků z celého světa, kteří se zabývají podporu rodin dětí s postižením či závažným onemocněním, se uskuteční 15. a 16. května v Praze. Už teď je přihlášeno na 300 účastníků. 

Na mezinárodní Konferenci rané péče EURLYAID se sjedou špičky z oboru rané péče z Evropy i ze zámoří a budou diskutovat o aktuálních trendech v oboru, stěžejním tématem bude mezioborová spolupráce při podpoře rodiny. Konferenci pořádá Společnost pro ranou péči ve spolupráci s Evropskou asociací rané péče EURLYAID.

Aktuálně je přihlášeno na 300 účastníků z České republiky i ze zahraničí, například z Portugalska, Německa, USA, Srbska, Slovenska, zváni jsou také rodiče dětí s hendikepem. Největšími experty na své děti jsou právě oni, proto je důležitým tématem posílení jejich role.

Pečující rodiče mají vstup na konferenci zdarma, díky laskavé podpoře Nadace Leontinka. Pokud máte jako pečující rodič o účast na konferenci zájem, kontaktujte organizátory prosím e-mailem (info@ranapece.cz), obdržíte přihlašovací kód. Ostatní zájemci se mohou registrovat na tomto odkazu.

Součástí konference je také diskusní panel Každý den se počítá tematicky zaměřený na včasnou podporu rodin, které pečují o dítě těžce nemocné či s postižením, především pak na spolupráci zdravotního a sociálního systému v době, kdy rodina zjišťuje, že vývoj dítěte je významně ohrožen.

Diskuse se budou kromě zástupců oborů zdravotnictví a sociálních služeb účastnit například zástupci UNICEF a také rodiče dětí s postižením. Ti zde budou mít příležitost vyjádřit své potřeby, reflektovat současný systém podpory rodin s dětmi s hendikepem v České republice a iniciovat jeho změny.

Zajímavé podněty přinese i posterová sekce, která umožní nahlédnout více než 40 témat souvisejících s podporou rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním.

Motto konference zní Společně stavíme mosty v rané péči. Věříme, že pražské mosty spojí odborníky ze všech oborů, kteří podporují děti se zdravotním postižením v raném věku a diskusní panel přinese řadu možností spolupráce a konkrétních doporučení.

Více informací na webu konference. 

Magdalena Růžková

 

 

Klíčová slova: