Archiv přednášek o architektuře s tlumočením do ČZJ

V Centru architektury a městského plánování (CAMP) jsou pravidelně dvakrát za měsíc vybrané akce tlumočené do českého znakového jazyka.

Pokud jste nemohli přijít osobně, najdete záznam z diskuzí i s tlumočením v archivu “camp.tv” v sekci “Tlumočeno do ČZJ”.

Klíčová slova: