Zajímá Vás důstojnost v životě s demencí?

Až do 26. května 2023 nám můžete zaslat abstrakt příspěvku, s nímž byste chtěli obohatit program konference Pražské gerontologické dny (PGD).

Hlavním tématem PGD je letos důstojnost v životě s demencí. Podělit se můžete o nové poznatky či o své zkušenosti ze sociální oblasti anebo zdravotnictví, účastníky konference také můžete seznámit s výsledky zajímavého výzkumu.

Konference Pražské gerontologické dny je každoroční setkání profesionálů působících v oblasti gerontologie, které pořádá Česká alzheimerovská společnost ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS JEP, Gerontocentrem Praha 8 a CELLO-ILC-CZ UK FHS.

Letošní ročník nese titul Důstojnost v životě s demencí a proběhne ve dnech 11. a 12. října 2023 v hotelu Duo v Praze 9.

Těšíme se na vaše příspěvky z oblastí Důstojnost z pohledu lidí s demencí, Důstojnost ve zdravotnictví a Důstojnost v sociálních službách. Termín pro zaslání abstrakt je 26. května 2023.

V rámci konference bude vydán sborník abstrakt. Více informací včetně šablony pro vytvoření abstraktu naleznete na stránkách konference: https://www.alzheimer.cz/vzdelavani-cals/prazske-gerontologicke-dny/pgd-2023/

Miluše Margarjanová

 

 

Klíčová slova: