Mám z toho těžkou hlavu, co s tím?

Areditovaný kurz pro neziskové organizace, zaměřený na vybrané krizové situace, které dítě může zažívat, se koná 26. dubna v Praze.

V dnešní době stále více dětí, rodičů či pedagogů vyhledává odbornou pomoc a radu. Zvyšuje se počet dětí, které se sebepoškozují, hledají vlastní identitu a řeší v sobě spoustu pocitů, kterým nerozumí. Společně s lektorkou Pavlou Pejšovou jsme připravili akreditovaný kurzpro neziskové organizace, zaměřený na vybrané krizové situace, které dítě může zažívat.

V rámci prezentací, s využitím doprovodných videí a diskusí, bude účastníkům přiblíženo vnímání a prožívání konkrétních situací očima dítěte.

Pozornost bude věnována tématu prožívání ztráty blízkého člena rodiny, dále životu v dynamice a atmosféře domácího násilí a vývojovým problémům u dospívajících, kde se dotkneme vnímání sebe sama, sebepoškozování a suicidálního chování. Účastníkům budou nabídnuty metody práce a pomůcky, které lze při práci s dětmi využít. Vše bude doplněno praktickou ukázkou. Závěr kurzu bude věnován psychohygieně jako nedílné součásti profesního života.

Kurz je akreditován u MPSV a proběhne prezenční formou 26. dubna u nás v NROS v Praze. Přihlaste se včas.

 

 

Klíčová slova: