Aktuálně

Novinky Helpnetu i nadále bezplatně

08.01.2012 17:59

Minulý elektronický newsletter s novinkami Helpnetu jsem uvedl prosbou o odeslání DMS na účet Centra zprostředkování simultánního přepisu ČUN. Jednak jsem tímto způsobem chtěl prostřednictvím čtenářů Helpnetu podpořit potřebnou činnost CZSP, ale hlavně jsem naznačil, že pro mne bude ohlas uživatelů Helpnetu určitým testem, zda si cení informací na portálu natolik, že jsou ochotni za ně tímto způsobem i něco málo zaplatit. Na celkový výsledek je ještě brzy, z e-mailových ohlasů však vyplynulo, že moje výzva mohla být pochopena i nesprávně. Proto zdůrazňuji, že mi nešlo o pravidelné zpoplatnění newsletteru, ale pouze o jednorázový dobrovolný příspěvek.

Rady ochránce k využití možností sociálního systému

08.01.2012 13:46

Zákony tzv. sociální reformy 2011 přinesly celou řadu změn, z nichž některé mohou podle ochránce významně zasáhnout určité skupiny občanů, zejména osoby se zdravotním postižením, seniory a rodiny s nezaopatřenými dětmi a nízkými příjmy. Do jaké míry se zákony projeví negativně na životní úrovni občanů, ukáže až praxe následujících měsíců. Důležitá je v tuto chvíli zejména informovanost občanů, na jaké dávky mají nárok, kdy, jak a kde o ně žádat a jaké podmínky je třeba splnit. V rámci osvětové činnosti proto ochránce připravil informační letáky, které formou otázek a odpovědí srozumitelně radí občanům, jak využít možností, které sociální systém nabízí.

V Praze a Středočeském kraji začala jezdit další speciální taxislužba pro vozíčkáře

05.01.2012 18:52

Od 4. ledna mohou vozíčkáři v Praze a středních Čechách využít nově vzniklé služby, která je ve větších zahraničních městech naprosto běžná, avšak ne tak ve středočeském regionu. Společnost nabízející své služby na stránkách www.taxiprovozickare.cz disponuje dvěma vozidly Volkswagen Caddy, která jsou vybavena nájezdovou plošinou a speciálními bezpečnostními pásy s elektronickým jištěním. Převážená osoba si může sama zvolit, jestli zůstane během cesty sedět na svém vozíku, či si přesedne na sedadlo. Vozidla jsou přestavěna a homologována tak, aby byla schopna převézt osobu na vozíku a další dva pasažéry.

MPSV varuje zdravotně postižené občany před podvodným jednáním neznámého muže

05.01.2012 11:52

Na jednom z pražských pracovišť Úřadu práce ČR došlo k politováníhodné skutečnosti, kdy byla od čekajících klientů z řad zdravotně postižených podvodným způsobem vylákána neznámým mužem částka 300 Kč na údajné kolky, které je třeba k žádosti připojit. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto důrazně upozorňuje, že není třeba platit žádný poplatek, žádosti o veškeré příspěvky, které klient podává na úřadech práce, jsou podávány zdarma a bez nutnosti zakoupení kolku.

Průzkum bezbariérovosti úřadů práce

05.01.2012 0:06

V souvislosti s reformou sociálního systému musí mnoho lidí se zdravotním postižením v průběhu ledna navštívit úřad práce kvůli vyřízení příspěvku na mobilitu nebo dalších dávek. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR hodlá zmapovat přístupnost jednotlivých úřadů práce pro osoby se zdravotním postižením a vyzývá návštěvníky úřadů práce, aby oznámili, zda se setkali s nějakými bariérami.

Získejte grant a naučte lidi ve svém okolí zacházet s penězi

04.01.2012 13:32

Novou grantovou příležitost na podporu pořádání seminářů finančního vzdělávání vyhlašuje projekt Abeceda rodinných financí. Baví vás finance a chcete se o své zkušenosti podělit s ostatními? Nyní můžete na pořádání vlastních kurzů zvyšujících finanční gramotnost obyvatel získat finanční příspěvek a stát se lektorem. Témata kurzů se budou věnovat především problematice hospodaření s rodinným rozpočtem a prevenci nezodpovědného zadlužování.

Nové formuláře pro osoby se zdravotním postižením

03.01.2012 16:06

V souvislosti se změnami v rámci tzv. sociální reformy od 1.1.2012 vznikly také nové formuláře žádostí o dávky pro osoby se zdravotním postižením. Ke stažení či k tisku jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

Životní a existenční minimum od 1. 1. 2012

03.01.2012 15:23

Od 1.ledna 2012 se mění částky životního a existenčního minima, které jsou rozhodné především pro přiznání některých dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi. Žádosti o tyto dávky se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana.

Děti se zdravotním postižením by si přály změnit přístup veřejnosti

02.01.2012 18:23

Výzkum mezi dětmi se zdravotním postižením, jejich rodinami a nevládními organizacemi, které se problematikou zabývají, označil za jeden z nejpalčivějších problémů, s nimiž se lidé s postižením setkávají, neadekvátní přístup veřejnosti a nejistotu, jak se zachovat v konkrétní situaci. To, co lidem se zdravotním postižením v přístupu okolí ubližuje nejvíc, je soucit, strach a přílišná opatrnost, ale na druhou stranu i obyčejná lhostejnost.

Odstartovala osvětová kampaň „No a co?!“

02.01.2012 18:03

První celostátní kampaň, která má širokou veřejnost upozornit na existenci ochranné známky Práce postižených a na vysoce kvalitní práci osob se zdravotním postižením, byla spuštěna s Novým rokem 2012. Zadavetelem osvětové kampaně s názvem "No a co?!" je Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Stránky