Sport

Těžké zrakové postižení způsobuje mimo jiné nedostatek pohybu. Ať už je to způsobeno obavou z pohybu, nesnadností naučit se samostatně se pohybovat a orientovat, nebo obavou a psychickými zábranami. O to důležitější je přivést zrakově postiženého, pokud to dovoluje jeho zdravotní stav, ke sportu a k aktivnímu pohybu.

Showdown

28.12.2006 21:28

Názvem showdown se označuje aplikovaný stolní tenis pro nevidomé a slabozraké sportovce. Má svá pravidla a soutěžní řády. Neoficiální stránky sportovních přátel showdownu přinášejí sportovním kalendář i s výsledky z turnajů, nechybí galerie fotografií, nákresy hracích stolů, konference a další odkazy.

Futsal pro nevidomé

27.02.2013 22:55

Fotbal je nejpopulárnějším sportem na světě, hrají jej všichni bez rozdílu věku, pohlaví, rasy či náboženství. Není proto divu, že se mu věnují i zrakově postižení lidé. Se sportem zvaným futsal pro nevidomé seznamují stránky na webu Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Teieresiás na Masarykově univerzitě v Brně.

Český svaz zrakově postižených sportovců

27.02.2013 20:07

ČSZPS o.s. je zájmové sdružení tělovýchovných jednot, sportovních klubů a oddílů, ve kterých provozují sport zrakově postižení lidé, a to od rekreační až po vrcholovou úroveň. Jeho stránky přinášejí aktuální informace ke sportovnímu dění doma i v zahraničí, přehled plánovaných akcí. Informuje také o jednotlivých druzích sportů (atletika, bowling, cyklistika, fotbal, goalball, judo, kuželky, lyžování běžecké a sjezdové, showdown, střelba, šachy, vodní sporty, vzpírání a další), zejména jejich pravidlech, organizaci, soutěžích či kontaktních údajích.

Tyfloturistický oddíl

09.07.2007 16:51
Stránky občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu při Škole Jaroslava Ježka informují o aktivitách oddílu i činnosti sdružení.

Horolezecký oddíl Matahari

09.07.2007 16:47
Stránky horolezeckého oddílu, který se rozhodl k radosti z dobývání skal dopomoci i handicapovaným. Vůdčí osobností je zde nevidomý horolezec Honza Říha.

Česká lukostřelba nevidomých

09.03.2007 20:23

V zahraničí se střílí metodou, kdy je nevidomý lukostřelec zcela odkázán na pomoc vídícího. Jiří Mojžíšek vyvinul metodu míření, díky které je schopen zcela samostatně realizovat střelbu bez pomoci vidícího a mířit zároveň přesněji. Stránky přibližují tuto metodu.

Pražské centrum zrakově postižených plavců

28.12.2006 22:04

Plavání zrakově postižených lze rozdělit do dvou hlavních kategorií. Didaktika plavání se zabývá metodickými postupy, kterými bychom se měli řídit, aby zrakově postižený jedinec zvládl bezproblémový lokomoční pohyb ve vodním prostředí. Závodní plavání se zabývá výkonnostním plaváním, které obnáší svá specifika. V drahách plave méně plavců, než je tomu v klasickém plaveckém klubu, aby se zajistila maximállní bezpečnost. Plavci, kteří chtějí závodit na národní a mezinárodní úrovni, musí mít platnou klasifikaci. Více informací přinášejí stránky Pražského centra zrakově postižených plavců, které funguje v Tyršově domě od roku 1999. Nyní je pravidelně navštěvuje zhruba 20 dětí a 5 výkonnostních plavců.

 

Goalball Česká republika

28.12.2006 21:39

Goalball vznikl díky snaze Rakušana Hanze Lorenzena a Němce Setta Reindlea, kteří přišli v roce 1946 s tímto sportem jako s prostředkem rehabilitace vojáků osleplých za druhé světové války. Jde o kolektivní hru nevidomých. Hrají dvě tříčlenná družstva na hřišti o velikosti 9 x 18 m ozvučeným míčem. Na Paralympijských hrách se poprvé goalball objevil v roce 1976 v kanadském Torontu. Dění na české goalballové scéně podrobně mapují stránky Goalball Česká republika.

Tandemová cyklistika

28.12.2006 21:30

Informace o tandemové cyklistice na stránkách SK Slavia Praha, odbor zrakově postižených. Soutěží se podle pravidel UCI a IBSA v dráhových i silničních disciplínách na tandemech, kde zrakově postižený sedí za vidomým pilotem. Pilot - spolujezdec nesmí provozovat profesionálně cyklistiku.

Atletika zrakově postižených

11.06.2014 12:14

Soutěží se podle pravidel IAAF a IBSA. Běhá se na vzdálenosti od 60 m po maraton. Nevidomý běhá s trasérem, který mu pomáhá při orientaci zvukovými signály, slovním doprovodem nebo krátkou smyčkou, která spojuje jejich ruce.Slabozrací při běhu na dráze běhají v menším počtu podél zřetelně vyznačených čar. Skáče se do dálky i do výšky za asistence naváděče. Při vrhačských disciplinách je třeba nevidomého přivést do vrhačského sektoru a ukázat mu směr odhodu. Nevidomým od narození je nutno nejdříve ukázat, čím budou házet, a jak, což bývá nejsložitější. Základní pravidla pro pořádání atletických soutěží jsou na stránkách SK Slavia Praha, odbor zdravotně postižených.