Atletika zrakově postižených

11.06.2014 12:14

Soutěží se podle pravidel IAAF a IBSA. Běhá se na vzdálenosti od 60 m po maraton. Nevidomý běhá s trasérem, který mu pomáhá při orientaci zvukovými signály, slovním doprovodem nebo krátkou smyčkou, která spojuje jejich ruce.Slabozrací při běhu na dráze běhají v menším počtu podél zřetelně vyznačených čar. Skáče se do dálky i do výšky za asistence naváděče. Při vrhačských disciplinách je třeba nevidomého přivést do vrhačského sektoru a ukázat mu směr odhodu. Nevidomým od narození je nutno nejdříve ukázat, čím budou házet, a jak, což bývá nejsložitější. Základní pravidla pro pořádání atletických soutěží jsou na stránkách SK Slavia Praha, odbor zdravotně postižených.