Náhradní plnění, chráněné dílny

Katalog chráněných dílen v Jihočeském kraji

25.02.2007 21:32
Katalog chráněných dílen a zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % pracovníků se zdravotním postižením vydala za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj Jihočeská rozvojová. Zahrnuje organizace z Jihočeského kraje.

Chráněné dílny

25.02.2007 21:36
Katalog na webu Sociální agentury obsahuje informace o subjektech zaměstnávajících více než 50 % pracovníků se změněnou pracovní schopností, které působí na území Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje.

Regionální poradenská centra AZZP ČR

25.02.2007 21:38

Seznam a kontakty na na regionální poradenská centra Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, kam se mohou obracet zájemci o získání zkušeností (nejen) se zaměstnáváním zdravotně postižených osob, s praktickými postupy a know-how sociálně orientovaného podnikání.

Práce postižených

19.02.2012 15:24

Stránky informují o problematice náhradního plnění. Dále obsahují katalog firem, do něhož jsou zařazovány prověřené společnosti, které zaměstnávají zdravotně postižené osoby, poskytují jim potřebnou podporu i pracovní podmínky a mají licenci k užívání ochranné známky Práce postižených.

Katalog organizací zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných

23.06.2014 21:59

Katalog slouží jako informativní seznam organizací zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných. Jsou zde uvedeny pouze ty subjekty, které o zařazení do Katalogu požádají. Celý katalog si ve formátu HMTL můžete stáhnout na svůj počítač a prohlížet si ho i po odpojení od Internetu. Formát XML je vhodný pro další programové zpracování.

Chráněná dílna – nástroj k pracovnímu uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením

23.06.2014 22:02

Publikace Jana Šestáka představuje chráněnou dílnu jako jeden z nástrojů pro pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením a představuje jej v širších legislativních, sociálních, psychologických i ekonomických souvislostech. V jednotlivých kapitolách přináší také konkrétní příklady a analýzy z provozu Domova sv. Anežky, o.p.s. a jeho rakouských partnerů, obsahuje zajímavé statistické i výzkumné informace. Zároveň přináší ve své poslední části popis vzniku nové chráněné dílny pro lidi s těžším zdravotním postižením. Vznik této dílny byl realizován v rámci projektu „Kvalifikace a pracovní uplatnění mladých lidí s postižením v České republice a Rakousku – chráněná dílna U svaté Kateřiny“ spolufinancovaného Evropskou unií. V příloze publikace najdete také možnosti financování vzniku nových chráněných dílen ze strukturálních fondů Evropské unie v letech 2007 – 2013.