Legislativa o zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa

02.05.2015 11:18

Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa, vymezení/vytvoření chráněné pracovní dílny a na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílny - tuto problematiku podrobně popisuje jedna z životních situací na Portálu veřejné správy.

Katalog organizací zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných

02.05.2015 11:20

Katalog slouží jako informativní seznam organizací zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných. Jsou zde uvedeny pouze ty subjekty, které o zařazení do Katalogu požádají. Celý katalog si ve formátu HMTL můžete stáhnout na svůj počítač a prohlížet si ho i po odpojení od Internetu. Formát XML je vhodný pro další programové zpracování.

Zaměstnávání a podnikání OZP

02.05.2015 11:21

Sekce na stránkách Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením obsahuje základní legislativu a dokumenty týkající se zaměstnávání a podnikání osob se zdravotním postižením. Nabízí také praktické průvodce Jak zaměstnat OZP a Nevidomý ve vaší firmě.

Práce z domova z pohledu legislativy

02.05.2015 11:21

Pod pojmem „práce z domova“ (někdy též homeworking, teleworking nebo homeoffice) se rozumí práce, kterou zaměstnanec nevykonává pravidelně na pracovišti, ale ve svém bydlišti (bytu či domu). Příspěvek na webu Práce na dálku se zabývá prací z domova z pohledu legislativy.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti

02.05.2015 11:22

Sekce na integrovaném portálu MPSV rozebírá, kdo je osoba se ZP, jaká jsou práva a povinnosti zaměstnavatelů, informuje zaměstnavatele žádající o vymezení či zřízení chráněných pracovních míst, popisuje podmínky pro poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se ZP, nabízí katalog organizací převážně zaměstnávajících zdravotně postižené a podobně.

25.10.2015 14:01

Text vzniklý v rámci projektu Diverzita pro OZP obsahuje kapitolu Druhy zdravotního postižení a jejich obecnou charakteristiku především z hlediska zaměstnávání, základní informace o legislativní podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením i výběr nejčastějších dotazů vztahujících se k této problematice.