Podporované zaměstnávání

Podporované zaměstnávání

25.02.2007 21:47
Podporované zaměstnávání je  službou podporující člověka s postižením v hledání a udržení si zaměstnání na otevřeném trhu práce za rovných podmínek. Podpora je poskytována podle individuálních potřeb a schopností konkrétního člověka. Podporované zaměstnání je specifický pracovní program, který se od jiných programů (chráněné dílny, rekvalifikační kurz) výrazně odlišuje. Stránky České abilympijské asociace přibližují tento program.

Stejná šance

25.02.2007 21:48
Tyto stránky  vznikly v rámci evropské iniciativy EQUAL za účelem podpory lidí znevýhodněných na trhu práce, především osob s různými typy zdravotního postižení, s hlavním cílem uplatnění těchto lidí v pracovním procesu na otevřeném trhu práce. Mají motivovat zaměstnavatele zaměstnávat tyto osoby, tedy informovat co nejvíce zaměstnavatelů o různých výhodách, které jim to může přinést, a o možné podpoře odborně pracujících profesionálních agentur pro podporované zaměstnávání. Zároveň mají pomoci zaměstnavatelům najít zaměstnance vhodného pro jejich potřeby a naopak konzultantům z agentur najít správného zaměstnavatele vzhledem k požadavkům a možnostem jejich uchazečů.

Česká unie pro podporované zaměstnávání

23.06.2014 22:04

Web organizace, jejímž posláním je formulovat, šířit a podporovat myšlenku podporovaného zaměstnávání v České republice.Stránky obsahují příslušnou legislativu, standardy podporovaného zaměstnávání, poradnu a další potřebné informace.