Speciální školství

Evropská rozvojová agentura pro speciální školství

25.02.2007 22:00
Stránky agentury poskytují srovnávací informace o speciálním vzdělávání v 18 zúčastněných zemích. Jsou v angličtině, ale většina prohlížečů nabízí překlad, který je ovšem nedokonalý.

Speciální školství

25.02.2007 22:03

Sekce na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obsahuje informace o speciálním školství.

Speciální pedagogika

08.03.2007 19:58

Stránky o speciální pedagogice a pro speciální pedagogy nabízejí odkazy na internetové prezentace institucí a organizací spjatých se speciální pedagogikou.

Studium s postižením a role e-learningu

23.06.2014 22:20

Se zaslouženým zájmem se setkal seminář Studium s postižením a role e-learningu, který se uskutečnil jako součást doprovodného programu veletrhu Medical Fair Brno 2008 v pátek 24. října. Helpnet byl jedním z organizátorů semináře, a protože přednesené informace by mohly zajímat širší veřejnost, přinášíme všechny prezentace.

Školy Braillnet

23.06.2014 22:21

Nejrozsáhlejší adresář speciálních školských zařízení udržuje na stránkách IS Braillnet Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Zahrnuje speciální mateřské, základní a střední školy pro zdravotně postižené, speciální pedagogická centra, dále střední odborná učiliště a učiliště, zvláštní školy, praktické školy, rodinné školy. Vyhledávání je zde možné podle uvedených typů škol a následujících kritérií: název organizace, adresa, IČO, telefon/fax, e-mail, WWW, typ postižení: mentální, s více vadami, sluchové, tělesné, vady řeči, zrakové.

Inkluze.cz

23.06.2014 22:22

Inkluzívní škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb. Existence různorodosti je přitom vnímána jako obohacení a přínos. Server Inkluze.cz se zabývá právním rámcem inkluzivního vzdělávání, nabízí příklady z praxe, metodickou podporu, poradenství.